Εύκολη αναζήτηση Εύκολη αναζήτηση

Διαλυτικά

Διαλυτικά νίτρου γενικής χρήσης κατάλληλα για διάλυση βερνικοχρωμάτων, όταν αυτά θα εφαρμοστούν με τη χρήση πιστολιού, πινέλου ή ρολού. Προσφέρει την κατάλληλη αραίωση, καθώς και τη διευκόλυνση εφαρμογής με πινέλο και ρολό.  Επίσης είναι προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό πινέλων και εργαλείων.