Πολιτική απορρήτου

Με χαρά διαπιστώνουμε ότι ενδιαφέρεστε για τον δικτυακό μας τόπο. Η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου είναι σημαντική για μας. Στη συνέχεια θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (όπως ορίζεται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων)

ΔΟΚΤΩΡΗΣ ΙΚΕ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 31 - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310 702427

E-mail: [email protected]

Σκοπός της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων Οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα που γίνονται γνωστά σε εμάς κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο και κατά την υποβολή αιτημάτων κράτησης ή παραγγελιών αγοράς (στο εξής: παραγγελίες) αντιμετωπίζονται από μας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς με εμπιστευτικότητα και συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό: (α) να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου, (β) να διασφαλίζονται τα έννομα επιχειρησιακά μας συμφέροντα σχετικά με την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη των πελατών μας και να διασφαλίζεται ο προσαρμοσμένος σχεδιασμός των προϊόντων μας. Επιπλέον των παραπάνω, οποιαδήποτε δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας κατά τη διαδικασία παραγγελίας χρησιμοποιούνται από μας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ο σκοπός της εκτέλεσης μιας συμβατικής σχέσης (δηλαδή, επεξεργασία παραγγελίας).

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (General Data Protection Regulation, στο εξής: «GDPR») και με βάση τις εξής νομικές αρχές: ● Σε περιπτώσεις όπου έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας για την διεκπεραίωση συναλλαγών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(α) του GDPR.

● Τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας στο πλαίσιο παραγγελιών και τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση ή/και διεκπεραίωση αυτών των παραγγελιών υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1(β) του GDPR.

● Εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις, η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(γ) του GDPR.

● Εάν η επεξεργασία δεδομένων απαιτείται για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η εταιρείας μας ή τρίτος και εφόσον δεν είναι αντίθετη προς υπερισχύοντα συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα ή/και θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(στ) του GDPR.

Περίοδος διατήρησης, διαγραφή δεδομένων και κλείδωμα δεδομένων Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν από περαιτέρω χρήση και θα διαγραφούν μετά την περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία, εκτός εάν έχετε δώσει ρητή συναίνεση στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις πάψει να υπάρχει η συναίνεσή σας ή όταν πλέον δεν χρειάζονται για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων. Εάν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό ή/και εάν δεν υπάρχει πλέον η συναίνεσή σας, οπότε και αίρεται η νομική βάση, αλλά εάν παρ’ όλ’ αυτά τα δεδομένα σας πρέπει να παραμείνουν αποθηκευμένα λόγω υφιστάμενων νομικών, επίσημων ή συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων σας και τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τη διατήρησή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την αποστολή στην εφορία δεσμεύσεις εγγύησης ή λογιστική), η επεξεργασία των δεδομένων θα περιοριστεί με αντίστοιχη επισήμανση και κλείδωμα των εν λόγω δεδομένων.

Αρχεία ημερολογίου Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, το πρόγραμμα πλοήγησής σας διαβιβάζει δεδομένα χρήσης τα οποία αποθηκεύονται στον διακομιστή ως αρχεία ημερολογίου. Τα αρχεία που αποθηκεύονται με τον τρόπο αυτό περιέχουν τα εξής στοιχεία: ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης, όνομα του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε, διεύθυνση IP, URL του δικτυακού τόπου προέλευσης απ’ όπου φτάσατε στον δικτυακό μας τόπο, τύπος και έκδοση του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της τεχνικής επικοινωνίας και για να διασφαλίζεται η τεχνική λειτουργία. Θα διαγραφούν μόλις λήξει η χρήση του δικτυακού μας τόπου, υπό την επιφύλαξη πιθανής νομικής υποχρέωσης για τη διατήρησή τους. Νομικές βάσεις αποτελούν η εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, το έννομο συμφέρον μας στην τεχνική λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, η εξάλειψη δυσλειτουργιών και η εγγύηση της ασφάλειας.

Χρήση cookies Για να είναι πιο ελκυστική η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο και προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρήση ορισμένων λειτουργιών (π.χ. παραγγελίες), έχουμε τοποθετήσει μικρά αρχεία που ονομάζονται «cookies» σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας. Όταν ανοίγετε τον δικτυακό μας τόπο, ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies με ένα ενημερωτικό πλαίσιο, το οποίο επίσης εφιστά την προσοχή σας, για άλλη μια φορά, στην πολιτική μας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην τεχνική λειτουργία και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

● Τι είναι τα «cookies»; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένους δικτυακούς τόπους. Εμείς χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να σας στείλουμε φόρμες επικοινωνίας, και για να σας θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Για να τοποθετήσετε παραγγελίες στον δικτυακό μας τόπο, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να τοποθετήσετε παραγγελίες. Θυμηθείτε, τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Τα cookies που δημιουργούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Σας δίνουμε αυτή την πληροφορία, για να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και για να σας διαβεβαιώσουμε ότι σεβόμαστε και προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies γενικά και τη διαχείρισή τους, επισκεφθείτε τη σελίδα aboutcookies.org.

● Διαχείριση των cookies Τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης είναι ρυθμισμένα εξ αρχής να δέχονται cookies αυτόματα. Αφού φυλαχθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, όλες οι σχετικές διαδικασίες εκτελούνται στο παρασκήνιο, χωρίς να τις παίρνετε είδηση. Μπορεί ωστόσο να θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Συνήθως το πρόγραμμα πλοήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ειδοποιείστε για τη χρήση cookies και να σας δίδεται η δυνατότητα να αποφασίσετε σε κάθε περίπτωση χωριστά αν θέλετε να τα δεχτείτε, να τα αρνηθείτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή να μην δέχεστε καθόλου cookies. Ωστόσο, ορισμένοι δικτυακοί τόποι – μεταξύ των οποίων και ο δικός μας – δεν λειτουργούν σωστά χωρίς cookies, καθώς χρειάζονται ορισμένα αρχεία για την εκτέλεση των διαδικασιών ρουτίνας τους, όπως παραγγελίες. Επομένως, για να αγοράσετε προϊόντα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να παραγγείλετε προϊόντα. Για τη διαχείριση των cookies, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τα τέσσερα πιο διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn?redirectlocale=el&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265

● Τα πιο σημαντικά cookies που χρησιμοποιούνται στον δικό μας δικτυακό τόπο: Στη συνέχεια παραθέτουμε μια λίστα με τα πιο σημαντικά cookies που χρησιμοποιούμε, μαζί με τη χρήση τους: Cookie Όνομα Χρήση CookieNoticeDisplayed Cookie notice displayed Σκοπός αυτού του cookie είναι να σταματήσει την εμφάνιση της ειδοποίησης για τα cookies, όταν έχετε ήδη αποδεχθεί ή μελετήσει τους κανόνες μας σχετικά με τα cookies. Cart Cart Σκοπός αυτού του cookie είναι να αναγνωρίσει το τρέχον καλάθι αγορών σας ως δικό σας. CartTotalCookie Cart total cookie Το cookie αυτό χρησιμεύει για την αναγνώριση του αριθμού ειδών που έχετε στο καλάθι αγορών σας. __RequestVerificationToken Security cookie Αυτό το cookie ασφαλείας χρησιμοποιείται για να επικυρώσει τρέχοντα αιτήματα και να προστατεύει από τυχόν υποκλοπές από άλλες ιστοσελίδες. lco Purchasing process cookie Το cookie αυτό αναγνωρίζει την τελευταία διαδικασία αγοράς του χρήστη.

● Cookies τρίτων μερών Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τους σκοπούς των υπηρεσιών ανάλυσης δικτύου και των plugins (π.χ. για να μοιραστείτε περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα). Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookie αυτά, για τις διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για τον δικτυακό μας τόπο.

Ανάλυση διαδικτύου με Google Analytics Αυτός το δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δικτύου της Google Inc. (στο εξής: «Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί λεγόμενα «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αποθηκεύονται. Ωστόσο, αν έχετε ενεργοποιήσει ανωνυμοποίηση IP για αυτό τον δικτυακό τόπο, η διεύθυνση IP σας θα σταλεί μόνο αφού πρώτα περικοπεί από την Google μέσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια περικόπτεται εκεί. Κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αναλύσει τη χρήση που κάνετε του δικτυακού τόπου, για να συντάξει εκθέσεις για τις δραστηριότητες στον δικτυακό τόπο για μας, τους διαχειριστές του, και για να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που το Google Analytics αποστέλλει μέσω του προγράμματος πλοήγησής σας δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα που μπορεί να διαθέτει η Google. Έχετε τη δυνατότητα να παρεμποδίσετε την αποθήκευση των cookies με σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) από την Google, και αν θέλετε να αυτοεξαιρεθείτε από την επ[εξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») μέσω του εξής συνδέσμου: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στις σελίδες https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και http://www.google.com/policies/privacy/. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου στις διευθύνσεις https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el. Για να είναι δυνατή η ανωνυμοποιημένη συλλογή διευθύνσεων IP, το Google Analytics έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τον κωδικό «gat._anonymizeIp();», που εξασφαλίζει ότι οι διευθύνσεις IP υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο μετά από περικοπή και ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα άτομα. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ανάλυσης δικτύου Google Analytics επίσης χρησιμοποιούνται από την ΔΟΚΤΩΡΗΣ ΙΚΕ - ELIAS GI για τη βελτίωση και βελτιστοποίηση αυτού του δικτυακού τόπου. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Χρήση της λειτουργίας επαναληπτικής εμπορικής προώθησης ή «Similar Target Groups» της Google Inc. Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικής εμπορικής προώθησης ή «Similar Target Groups» που παρέχεται από την Google Inc. (στο εξής: «Google»). Με τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού, οι πάροχοι μπορούν να στείλουν στοχευμένες διαφημίσεις στους επι¬σκέπτες του δικτυακού τόπου. Με άλλα λόγια, στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου εμφανίζονται διαφημίσεις που είναι εξατομικευμένες με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών, όταν επισκέπτονται άλλους δικτυακούς τόπους που εντάσσονται στο Δίκτυο Εμφάνισης της Google. Για να είναι δυνατή η ανάλυση της χρήσης του δικτυακού τόπου, που αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία των ειδικά προσαρμοσμένων διαφημίσεων (επαναληπτική εμπορική προώθηση), η Google χρησιμοποιεί cookies. Για τον σκοπό αυτό, η Google αποθηκεύει ένα μικρό αρχείο που περιέχει μια σειρά από αριθμούς μέσα στο πρόγραμμα πλοήγησης των επισκεπτών του δικτυακού τόπου. Το αρχείο καταγράφει τον αριθμό των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο καθώς και ανώνυμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου. Στις επόμενες επισκέψεις σε άλλους δικτυακούς τόπους που εντάσσονται στο Δίκτυο Εμφάνισης της Google, παρουσιάζονται διαφημίσεις που λαμβάνουν υπόψη τα προϊόντα και τις πληροφορίες για τις οποίες ο χρήστης έχει δείξει ενδιαφέρον στους δικτυακούς τόπους που επισκέφθηκε νωρίτερα. Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση σας του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) από την Google, και αν θέλετε να αυτοεξαιρεθείτε από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») μέσω του εξής συνδέσμου: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη χρήση cookies από την Google, κάντε κλικ τον εξής σύνδεσμο και κατεβάστε και να εγκαταστήστε το plugin που παρέχεται: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Εναλλακτικά, για να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies τρίτων μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο απενεργοποίησης της Πρωτοβουλίας Δικτυακής Διαφήμισης (Network Advertising Initiative) στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/choices/ και να ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτοεξαίρεσης που παρέχονται εκεί. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Google Remarketing και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Χρήση της ιχνηλάτησης μετατροπών Google Adwords Ως πελάτης της Google Adwords, χρησιμοποιούμε το Google Conversion Tracking, μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Google AdWords τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή σας («cookie μετατροπής»), εάν έχετε προσπελάσει τον δικτυακό μας τόπο μέσω διαφήμισης της Google. Τα cookie αυτά χάνουν την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προσώπων. Όταν επισκέπτεστε ορισμένες από τις σελίδες μας προτού λήξει το cookie, εμείς και η Google μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι κάποιος έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε για να φτάσει στον δικτυακό μας τόπο. Κάθε διαφημιστής λαμβάνει διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν να ιχνηλατηθούν μέσα από τους δικτυακούς τόπους των διαφημιστών. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται με το cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών μετατροπής για τους διαφημιστές AdWords που έχουν επιλέξει ιχνηλάτηση μετατροπών. Οι διαφημιστές θα βλέπουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε σελίδα με ετικέτα ιχνηλάτησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που να ταυτοποιεί τους χρήστες. Αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε στην ιχνηλάτηση, μπορείτε να διακόψετε τη χρήση παρεμποδίζοντας την εγκατάσταση των cookie, με κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα πλοήγησής σας (επιλογή απενεργοποίησης). Στην περίπτωση αυτή δεν θα συμπεριλαμβάνεστε στα στατιστικά δεδομένα ιχνηλάτησης μετατροπών. Για περισσότερες πληροφορίες από την Google, επισκεφθείτε τη σελίδα: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Microsoft Bing Επιπλέον χρησιμοποιούμε ιχνηλάτηση μετατροπών της Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι το Microsoft Bing Ads τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή σας, εάν έχετε προσπελάσει τον δικτυακό μας τόπο μέσω διαφήμισης στο Microsoft Bing. Αυτό επιτρέπει σε μας και στο Microsoft Bing να δούμε, ότι κάποιος έκανε κλικ σε μια διαφήμιση, ότι προωθήθηκαν στον δικτυακό μας τόπο και ότι έφτασαν σε μια ορισμένη σελίδα προορισμού που είχε καθοριστεί από πριν. Μαθαίνουμε μόνο τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση στο Bing και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη σελίδα προορισμού. Η διαδικασία δεν παρέχει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την ταυτότητα του χρήστη. Αν δεν θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικασία ιχνηλάτησης, μπορείτε να αρνηθείτε την τοποθέτηση του cookie, π.χ. με ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησης που γενικά απενεργοποιεί την αυτόματη αποδοχή των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και τα cookies που χρησιμοποιούνται από το Microsoft Bing στον δικτυακό τόπο της Microsoft https://privacy.microsoft.com/el-gr/. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

DoubleClick by Google Το Double Click by Google είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (στο εξής: «Google»). Το DoubleClick by Google χρησιμοποιεί cookies για να σας παρουσιάζει διαφημίσεις με περιεχόμενο που σας αφορά. Στο πρόγραμμα πλοήγησής σας εκχωρείται ένας ανώνυμος αριθμός αναγνώρισης (ID). Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για να παρακολουθούνται οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, και ποιες διαφημίσεις έχετε κοιτάξει. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Τα cookies του DoubleClick επιτρέπουν μόνο στην Google και στους συνεργαζόμενους με αυτήν δικτυακούς τόπους να απεικονίζουν διαφημίσεις που έχουν περιεχόμενο που σας αφορά, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις στον δικτυακό μας τόπο ή σε άλλους δικτυακούς τόπους στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποθηκεύεται για σκοπούς ανάλυσης. Η Google διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν υπάρχει σχετική βάση στους νομικούς κανονισμούς ή στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων από εξωτερικούς συνεργάτες. Σε καμία περίπτωση η Google δεν συνδυάζει τα δεδομένα σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται από την Google. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, δηλώνετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, με τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο και για τον παραπάνω αναφερόμενο σκοπό. Έχετε τη δυνατότητα να παρεμποδίσετε την αποθήκευση των cookies με σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το απόρρητο δεδομένων του DoubleClick μπορείτε να βρείτε εδώ: Data privacy at DoubleClick. Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση σας του δικτυακού τόπου, και αν θέλετε να παρεμποδίσετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») για το πρόγραμμα πλοήγησής σας μέσω του εξής συνδέσμου: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=el. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το σχετικό άρθρωμα για το πρόγραμμα πλοήγησής σας στην επιλογή Ad Settings (Ρυθμίσεις διαφημίσεων), Extension of DoubleClick Activation (Επέκταση ενεργοποίησης DoubleClick), Available Browser Plugins (Διαθέσιμα αρθρώματα για προγράμματα πλοήγησης). Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση σας του δικτυακού τόπου, και αν θέλετε να παρεμποδίσετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») για το πρόγραμμα πλοήγησής σας μέσω του εξής συνδέσμου. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Διαμοίραση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών Αν η διαμοίραση τέτοιου είδους δεδομένων απαιτείται για την παράδοση των εμπορευμάτων σας, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στη μεταφορική εταιρεία που έχει λάβει τη σχετική εντολή. Για τη διεκπεραίωση πληρωμών, γνωστοποιούμε τις λεπτομέρειες της πληρωμής στη συνεργαζόμενη εταιρεία ή/και στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διεκπεραιώνει τις πληρωμές. Η συναλλαγή πληρωμής γίνεται μέσω της PayPal ως παρόχου υπηρεσίας (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5ος όροφος, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο). Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην PayPal και την πολιτική απορρήτου δεδομένων της PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της PayPal, www.paypal.com. Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής πληρωμής, αποστέλλουμε στην PayPal τα εξής δεδομένα: είδη που αγοράστηκαν και συνολική τιμή αγοράς.

Ασφάλεια δεδομένων Ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας, τα προσωπικά σας δεδομένα κρυπτογραφούνται και διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Εφαρμόζουμε τα συνήθη, αναγνωρισμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τον δικτυακό μας τόπο και άλλα συστήματα από απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση και διανομή των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, αλλά δεν είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε πλήρη προστασία. Πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας είναι δυνατή μόνο με την εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικό πρόσβασης. Διατηρείτε τα στοιχεία πρόσβασής σας πάντοτε εμπιστευτικά και κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος πλο¬ήγησης όταν τελειώσετε την συνεδρία σας σε μας, ειδικά όταν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλους χρήστες.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων Ως υποκείμενος των δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με σας, τη διάρκεια της αποθήκευσης, την επεξεργασία των δεδομένων και τους τυχόν αποδέκτες αυτών των δεδομένων. Επίσης έχετε δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που αποτελούν υποκείμενο της επεξεργασίας δεδομένων.

• Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα και να συμπληρώσουμε ατελή προσωπικά δεδομένα.

• Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν διαγραφή δεν είναι δυνατή λόγω νομικών υποχρεώσεων διατήρησης, η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται ανάλογα (βλέπε παρακάτω).

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να επισημάνουμε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία στον μέλλον (με άλλα λόγια, «κλειδώνονται»).

• Δικαίωμα μεταφερτότητας των δεδομένων Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει είτε σε σας είτε σε υπεύθυνο επεξεργασίας δικής σας επιλογής, στην οποία περίπτωση θα τα στείλουμε σύμφωνα με το αίτημά σας σε συνήθη δομημένη μορφή που μπορεί να αναγνωστεί από μηχάνημα.

• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων κατά της απευθείας εμπορικής προώθησης Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης («προβολή αντιρρήσεων στην εμπορική προώθηση»).

• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων σε επεξεργασία δεδομένων με «έννομο συμφέρον» ως νομική βάση Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, εφόσον η αντίρρηση έχει ως νομική βάση ένα «έννομο συμφέρον». Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε – εντός των παραμέτρων του νόμου – ότι υπάρχουν πειστικές έννομες βάσεις για την περαιτέρω επεξεργασία οι οποίες υπερσκελίζουν τα δικά σας δικαιώματα.

• Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας Εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή με αποτέλεσμα στο μέλλον. Αυτό ωστόσο δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης.

• Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην εποπτική αρχή Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας έχει παραβιάσει το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια στον τόπο κατοικίας σας ή στο ομοσπονδιακό σας κράτος, ή την αρχή προστασίας δεδομένων στην οποία υπαγόμαστε εμείς.

Επικοινωνία Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την ενημέρωση, τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των δεδομένων σας, ή σχετικά με την ανάκληση οποιαδήποτε συναίνεσης που έχετε δώσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στις λεπτομέρειες δημοσίευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

ΔΟΚΤΩΡΗΣ ΙΚΕ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 31 - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310 702427

E-mail: [email protected]

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου Δεδομένων: Μάιος 2021